Coronaprotocol

Elektroraad is gestart met de cursus 'Verder met NEN 4010'. Klik hier voor meer informatie.

Lezing: NEN 1010 en de wet
Uitslag Feit of Fabel januari 2024
Creatieve oplossingen nodig bij netcongestie
De nieuwe Omgevingswetgeving
Quickscan

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws

Nieuws

Lezing: NEN 1010 en de wet
10-04-2024
Bij het ontwerpen en aanleggen van laagspanningsinstallaties, is het in Nederland meestal verplicht om NEN 1010 toe te passen. Over deze aanwijzing in de wet, wordt in onze branche veel gediscussieerd. Een aantal van deze discussies gaan we tijdens een lezing aan de orde stellen. Daarbij geven we...
Uitslag Feit of Fabel januari 2024
10-04-2024
ANTWOORD:  Het juiste antwoord is fabel. Onderbouwing van het antwoord Dat antwoord is onder meer te ontlenen aan bepaling 434.5.2 van NEN 1010:2020. In die bepaling staat: Bij kabels en geïsoleerde geleiders moeten alle stromen die worden veroorzaakt door een kortsluiting, ongeacht...
Creatieve oplossingen nodig bij netcongestie
10-04-2024
Netcongestie, we raken er niet over uitgesproken. En dat is ook niet zo vreemd, het heeft nogal wat impact op de elektrotechnische installaties. Steeds vaker is het antwoord van de netbeheerder op een aanvraag tot verzwaring van energie-aansluiting: niet mogelijk. Er moet op een andere manier...
De nieuwe Omgevingswetgeving
10-04-2024
Sinds 1 januari jl. is de nieuwe Omgevingswetgeving gaan gelden. In dit artikel wordt, bij wijze van introductie, kort toegelicht wat dit voor onze branche betekent.[1] NEN 1010 in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Omgevingsregeling De bepalingen over de toepassing van NEN 1010 zijn...
Quickscan
13-02-2024
Ben jij "Luid en Duidelijk" genoeg in je communicatie en handelingen als inspecteur? Wij bieden een quickscan aan om dit te beoordelen. Duidelijke communicatie en juiste maatregelen zijn essentieel bij gevaarlijke installatiegebreken om ernstige ongelukken of brand te voorkomen. De...
Netcongestie en de mogelijke gevolgen voor uw project
23-01-2024
Wanneer is er sprake van netcongestie? Dat is zo, wanneer er meer behoefte is aan elektriciteitstransport dan het elektriciteitsnet aankan. Dat geldt zowel voor levering als voor teruglevering[1] op het net. Op dit moment is netcongestie een groot probleem. De netbeheerders, zoals TenneT, kunnen...
Opmerkelijk resultaat bij de cursus ‘Verder met NEN 4010’
23-01-2024
Verder met NEN 4010 speelt goed in op de behoefte aan begrijpelijke informatie over normen met betrekking tot elektrische installaties. Inmiddels hebben de eerste cursisten examen gedaan voor deze nieuwe cursus. Interessant is dat de kandidaten die Verder met NEN 4010 hebben gevolgd, beter scoren...
Uitslag Feit of Fabel december 2023
23-01-2024
ANTWOORD:  Het juiste antwoord is feit. Onderbouwing van het antwoord Dat antwoord is te ontlenen aan de bepalingen 411.5.3 en 531.3.5.3.2 van NEN 1010:2020. In bepaling 411.5.3 wordt voor TT-stelsels het volgende geregeld: “Indien een toestel voor aardlekbeveiliging wordt toegepast als...
WKB – wie schakelt de kwaliteitsborger in?
12-01-2024
Op 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) gaan gelden.[1] De wet breidt de verantwoordelijkheid van aannemers uit voor de kwaliteit van hun werk. Ook moet het werk gecontroleerd door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Maar wie geeft nu de opdracht aan die...
NEN 1010: één van de specialismen van Elektroraad
22-12-2023
Op verschillende manieren helpen wij de markt met het toepassen van deze complexe norm. Zo helpen wij adviseurs en installateurs met het ontwerpen van elektrische installaties. Ook controleren we ontwerpen. We staan zelfs partijen bij als ze in een conflict zijn verwikkeld. Maar het meest in het...
Uitslag Feit of Fabel oktober 2023
12-12-2023
ANTWOORD:  Het juiste antwoord is fabel. Onderbouwing van het antwoord Dat antwoord is onder meer te ontlenen aan bepaling 537.3.2.2 van NEN 1010:2020. Door de eerste zin van deze bepaling lijkt de stelling een feit. Er staat namelijk: “Werkschakelaars moeten zijn geïnstalleerd in...
Zet de kracht van Elektroraad in voor jouw project
12-12-2023
We leggen je graag kort uit hoe de kennisdeskundige van Elektroraad efficiënt ingezet wordt bij verschillende projecten. Zo is het slim om Elektroraad vroegtijdig in te zetten in het ontwerpproces. Natuurlijk controleren en verbeteren we graag ontwerpen als ze klaar zijn, maar vaak is het beter om...
Even voorstellen: Onze nieuwe collega Harry de Jonge
12-12-2023
Ik ben Harry, 57 jaar en getrouwd met Feikje. Zo ver ik weet heb ik geen kinderen. Wel heb ik vier bonuskinderen in de leeftijden 37, 34 en een tweeling van 31. Nu dat ik dit zo schrijf zijn het geen kinderen meer. Ik ben een watersporter, hoewel dat niet met sport te maken heeft omdat ik een...
De meest gestelde vragen over NEN 4010
07-12-2023
In Nederland zijn we eraan gewend om te werken met NEN 1010. Naast deze norm is er ook NEN 4010 die veel toegankelijker blijkt dan NEN 1010. NEN 4010 is te gebruiken voor de meeste segmenten in de elektrotechniek en wordt daarom al vaak toegepast. Er zijn ook vragen over deze norm. Om meer...
Uitslag Feit of Fabel juni 2023
31-10-2023
ANTWOORD:  Het juiste antwoord is fabel. Onderbouwing van het antwoord Dat antwoord is onder meer te ontlenen aan structuur van hoofdstuk 42 en bepalingen 422.3.2 van NEN 1010:2020 In bepaling 422.3.2 staat onder andere het volgende: “Maatregelen moeten zijn genomen om te voorkomen...
Efficiënt overstappen van NEN 1010 naar NEN 4010?
04-10-2023
Veel installateurs leiden hun personeel op aan de hand van NEN 4010 en ook verschillende mbo’s hebben de switch inmiddels gemaakt. Verstandig, want NEN 4010 sluit vaak veel beter aan bij de gebruikers. Onze NEN 4010-cursussen om de omschakeling te maken zijn dan ook buitengewoon populair gebleken...
Update Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
04-10-2023
De WKB is van belang voor onze sector, de elektrotechniek. Enkele voorbeelden daarvan: Er worden in de WKB kwaliteitsborgers geïntroduceerd, die moeten gaan controleren of de elektrische installatie bij nieuwbouw of verbouw van een gebouw voldoet aan de wettelijke eisen. Daarvoor zullen de...
Nieuwe cursus: Beheer met beleid (klassikale versie)
03-10-2023
De Nederlandse wet stelt eisen aan elektrische installatie. Daardoor ontstaat er een wettelijke zorgplicht bij één of meerdere personen of organisaties. Hoe je aan die zorgplicht voldoet, hangt natuurlijk nauw samen met de rol die je in dit verband speelt. Zo geldt er voor een eigenaar een andere...
Even voorstellen: Onze nieuwe collega Marck Marneef
03-10-2023
Marck, vertel eens iets over jezelf Mijn naam is Marck Marneef, 43 jaar en getrouwd met Mirthe. Ik ben vader van twee kinderen van vijf en zes jaar oud. In mijn vrije tijd onderneem ik veel met mijn kinderen en sport ik actief. Zowel voetbal als fitness doe ik wekelijks. Wat heb je hiervoor gedaan...
Uitslag Feit of Fabel mei 2023
28-06-2023
  ANTWOORD:  Het juiste antwoord is feit. Onderbouwing van het antwoord Dat antwoord is te ontlenen aan tabel 52.B.17 van NEN 1010:2020. In deze tabel staat een Nederlands opmerking, namelijk: “[nlb>OPMERKING  Indien een stroomketen is uitgevoerd met parallelkabels,...

Pagina's