Coronaprotocol

Elektroraad is gestart met de cursus 'Nieuw in NEN 1010:2020'. Klik hier voor meer informatie.

Extra cursusdata voor Nieuw in NEN 1010
NEN 1010 of NEN 4010?
Drempelbedragen Europees aanbesteden bekend
Van tekenaar naar accountmanager, graag stellen wij je even voor aan…
Cursus over de nieuwe NEN 1010 is gestart

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Webmodule ZZP; Update n.a.v. regeringsformatie

Webmodule ZZP; Update n.a.v. regeringsformatie

Al eerder heeft Elektroraad u geïnformeerd over de ontwikkeling van een webmodule om zzp-ers te contracteren*. U weet wel, zzp-ers zijn zelfstandigen zonder personeel.

De webmodule is te vinden via de link Webmodule beoordeling arbeidsrelatie. Het betreft een pilot; de webmodule is nog in ontwikkeling en heeft GEEN officiële status. Aanvankelijk zou dit tot 11 juli j.l. duren maar omdat we nog geen nieuwe regering hebben in Nederland, staat de module nog steeds online. Opdrachtgevers kunnen met de webmodule controleren of zij niet per ongeluk een dienstverband aangaan met een zzp-er. 

Op 20 september 2021 hebben de ontwikkelaars de evaluatie van deze pilot naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat bleek? In maar liefst 33,9 % is de uitkomst ‘indicatie dienstbetrekking’. In 28 % geldt ‘indicatie buiten dienstbetrekking’. In 9,7 % is er mogelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking. Tenslotte is in 28,4 % van de gevallen er geen oordeel mogelijk op basis van de webmodule.**

De webmodule blijft nog in de lucht tot het nieuwe kabinet heeft besloten of de module definitief wordt ingevoerd. De handhaving op naheffingen was door de Belastingdienst al opgeschort tot 1 oktober 2021, maar naar verwachting zal  er niet worden gehandhaafd totdat de nieuwe regering is geïnstalleerd. Er zal dan ook een beslissing moeten worden genomen over de webmodule.

Mocht u te maken hebben met het contracteren van specialisten en meer willen weten over de risico’s** daarbij, kijk dan eens naar onze online Cursus Beheer met Beleid.

* Zie: artikel uit de Nieuwsbrief van Elektroraad juli 2021 en artikel uit de Nieuwsbrief van Elektroraad september 2020 Webmodule ZZP

** Voor juristen: zie ECLI:NL:HR:2020:1746 waarin de Hoge Raad het volgende overweegt: “Art. 7:610 BW omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Indien de inhoud van een overeenkomst voldoet aan deze omschrijving, moet de overeenkomst worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het om gaat, is of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Anders dan uit het arrest Groen/Schoevers wel is afgeleid, speelt de bedoeling van partijen dus geen rol bij de bij de vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.(…) De hiervoor in 3.2.2 bedoelde kwalificatie van een overeenkomst moet worden onderscheiden van de – daaraan voorafgaande – vraag welke rechten en verplichtingen partijen zijn overeengekomen. Die vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de Haviltexmaatstaf. Nadat de rechter met behulp van die maatstaf de overeengekomen rechten en verplichtingen heeft vastgesteld (uitleg), kan hij beoordelen of die overeenkomst de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst (kwalificatie).”

Ik heb een vraag

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.