Ontwerp

Elektroraad op de landelijke televisie
Kennisochtend 'Overeenkomstgenerator'
Uitslag Feit of Fabel maart 2019
NEN 4010: een heel bruikbare norm
Prijsvraag met opvallend resultaat

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Uitslag Feit of Fabel mei 2018

Uitslag Feit of Fabel mei 2018

ANTWOORD: 

Het juiste antwoord op de stelling is: feit.

 

Onderbouwing van het antwoord

Het juiste antwoord is dus feit. In 434 van NEN 1010 staat dat er in NEN 1010 alleen maar rekening wordt gehouden met een kortsluiting tussen geleiders van dezelfde stroomketen (groep). 

Toelichting

Eén van de doelen van NEN 1010 is om het elektrisch materieel te beschermen tegen de gevolgen van een overstroom. Onder overstroom wordt verstaan overbelastingsstroom en kortsluitstroom. De stelling gaat over kortsluitstroom.

Een kortsluiting kan ontstaan tussen actieve geleiders onderling en actieve geleiders en beschermingsleidingen. NEN 1010 gaat er daarbij vanuit dat die kortsluiting uitsluitend op kan treden binnen geleiders van dezelfde groep.

Met een beetje fantasie zijn er veel meer kortsluitingen te bedenken. Zo zou je kunnen bedenken dat een kortsluiting kan optreden tussen de fase van de ene groep en de nul van een andere groep. Als NEN 1010 alle mogelijkheden zou moeten afdekken, zou de norm niet meer te begrijpen zijn. Je moet dus een keer een grens stellen.

NEN 1010 heeft die grens heel duidelijk gesteld in 434. Daar staat zonder enige onduidelijkheid, dat er in NEN 1010 alleen maar rekening wordt gehouden met een kortsluiting tussen geleiders van dezelfde stroomketen.

Ik heb een vraag