Ontwerp

Elektroraad op de landelijke televisie
Kennisochtend 'Overeenkomstgenerator'
Uitslag Feit of Fabel maart 2019
NEN 4010: een heel bruikbare norm
Prijsvraag met opvallend resultaat

BEL
0318 - 631 670

Home - Nieuws - Meest gestelde vragen met hun antwoord over de wijziging van onze inspectiecursus.

Meest gestelde vragen met hun antwoord over de wijziging van onze inspectiecursus.

Elektroraad heeft de inspectiecursus veranderd. Waarom was deze wijziging nodig? En wat is er precies gewijzigd? Hieronder vind je de meest gestelde vragen met hun antwoord.
 

Wat is er veranderd?
De oude cursus ging alleen maar over de inspectie van bestaande installaties volgens NEN 3140. De nieuwe cursus gaat over de inspectie van bestaande installaties en over de inspectie van nieuwe installaties, beide volgens NEN 1010.

Waarom deze wijziging?
Recente ontwikkelingen op juridisch gebied (zie hierna) zullen ertoe leiden dat wat we nu “NEN 3140-inspecties” noemen vervangen gaat worden door inspecties voor bestaande installaties volgens NEN 1010.

Is het niet vanzelfsprekend om bestaande installaties te inspecteren volgens NEN 3140?
Nee, dat is niet vanzelfsprekend. NEN 1010 is in de meeste gevallen veel meer geschikt voor de inspectie van bestaande installaties. Sterker nog, uit recente jurisprudentie blijkt dat het behoorlijk riskant kan zijn om bij de inspectie van bestaande installaties NEN 3140 te gebruiken.

Wanneer vormt een NEN 3140-inspectie een juridisch risico voor een inspectiebedrijf?
Dat is bijvoorbeeld het geval bij elke inspectie die wordt uitgevoerd in opdracht van een partij die zelf NEN 3140 niet heeft geïmplementeerd. Dat is bijvoorbeeld zo bij partijen die geen installatieverantwoordelijke hebben.

Welk risico loopt een inspectiebedrijf dan?
Het risico bestaat eruit dat bij het ontbreken van de installatieverantwoordelijke, de omvang en reikwijdte van de inspectie niet bepaald is op de wijze die de norm voorschrijft. Als het inspectiebedrijf zelf in het kader voorziet, kan het inspectiebedrijf zelf aangesproken worden op deze juiste keuzes.

Kan ik dat risico niet gewoon uitsluiten in de overeenkomst?
Nee, dat is bijna niet te doen.

Maar we doen toch al heel lang inspecties op die manier?
Ja, dat is zo. En dat is ook heel lang goed gegaan. Maar uit enkele recentelijke gerechtelijke uitspraken moeten we concluderen dat deze keuze onverstandig is.

Loop ik met een NEN 1010-inspectie géén risico om aansprakelijk gesteld te worden?
Als je je werk niet fatsoenlijk doet is er altijd een kans om aansprakelijk gesteld te worden voor schade die daaruit voortvloeit. Uiteraard voor elke vorm van inspectie. Maar bij een NEN 3140 inspectie kun je zelfs aansprakelijk gesteld worden voor kwesties die je niet zelf veroorzaakt hebt.

In hoofdstuk 62 van NEN 1010 staat toch dat je beter NEN 3140 kunt gebruiken voor de inspectie van bestaande installaties?
Nee, dat is althans niet zo bedoeld. In 62.1.0 van NEN 1010 staat alleen dat als je al een NEN 3140-inspectie doet, je niet daarnaast nog een inspectie volgens hoofdstuk 62 van NEN 1010 hoeft te doen. Je hoeft dus geen dubbel werk te doen.

Ik heb een eerdere inspectiecursus bij Elektroraad gedaan. Moet ik de nieuwe cursus helemaal opnieuw doen?
Ja dat is noodzakelijk. De vorm en inhoud van de nieuwe cursus wijkt zoveel af dat de stof nauwelijks overlapt.

Heb ik nog wat aan de oude cursus?
Absoluut! Je hebt tijdens die cursus geleerd hoe je een inspectie doet volgens NEN 3140. En dat is nuttig voor alle opdrachtgevers die zelf NEN 3140 hebben geïmplementeerd. Ze hebben dus inderdaad een installatieverantwoordelijke die de vorm en inhoud van de inspectie vastlegt. In de eerdere cursussen heb je geleerd hoe je daarmee om moet gaan.

Wat heeft de nieuwe cursus te maken met het kwaliteitsborgingssysteem BRL 6000?
Veel installatiebedrijven hebben een certificaat binnen de BRL 6000 serie. Bij de ontwikkeling van de nieuwe cursus is sterk rekening gehouden met de BRL 6000 serie en sluit dit goed aan op de procedures die doorgaans onder BRL 6000 ingesteld worden. Dit is vooral zo voor de inspectie van nieuwe installaties.

Wat heeft de nieuwe cursus te maken met lean?
Lean is een bekend verbetersysteem dat steunt op een aantal pilaren. Voorbeelden daarvan zijn het voorkomen van verspilling en het werken aan een continu verbeterproces. De nieuwe inspectiecursus geeft met name enkele belangrijke instrumenten die aansluiten bij wat we tegenwoordig lean 2.0 noemen. 

Ik heb een vraag